Bu Yazıda:

02/10/2002 tarihinde 3x3 metrelik bir bahçe barakası satın aldım. Alt bölümde yaşıyorum, 6 yaşından beri ilan etmek zorunda mıyım? Geçen sene ikinci bir tane daha küçük demirden aldım, bir şey mi söylemek zorundayım?

De'urbanurbanme Yönetmeliği uyarınca, 20 m2'den küçük yapılar inşaat ruhsatlarından muaftır. Belediye binasına yatırmak için 2 metreden daha büyük bir bahçe barınağı ön beyan alanına girer. Durum böyle olunca, barınaklarla ilgili özel hükümler içerebilecek alt bölüm tüzüğüne de danışın.

Bu ilginizi çekebilir


Video Talimatları: