Bu Yazıda:

İkili akışlı VMC, bir ısı eşanjörüne bağlı iki kanal sisteminden oluşur. Bir ağ bayat havayı alırken diğeri temiz hava üfler.

Çift akışlı VMC diyagramı

İki hava akımı, gelen havayı ısıtmak için egzoz havasından ısıyı geri kazanan bir ısı eşanjörüne karıştırılmıştır.
Bu sistem ısıtma maliyetlerini neredeyse% 15 oranında azaltır.
Satın alınması daha pahalı olan çift akışlı VMC iki ısıtma mevsiminde sönümlenir.
Çift akışlı VMC nasıl sorulur: makalemiz.

VMC çift akış ve jeotermal

Bir çift akışlı CMV bir jeotermal kuyuya (Kanada ve Provençal kuyuları) bağlanabilir.
Jeotermal kuyu, bir ucunda dışarıda açılan ve diğer tarafında VMC'nin yeni hava girişine bağlı bir gömülü kanal ağından oluşur.
Bu nedenle sistem, kışın temiz havanın ön ısıtılması ve yazın soğutulması için zeminde bulunan enerjiden ücretsiz olarak faydalanır, böylece çok para kazandırır.


Video Talimatları: