Bu Yazıda:

HQE derneği 1996 yılında kuruldu. Bina uzmanları, yerel makamların temsilcileri, bilim adamları, çevre koruma birlikleri ve Ademe veya CSTB gibi kuruluşları bir araya getiriyor. Bu birliktelik, 14 hedef içeren HQE konseptini oluşturdu, böylece yeni inşaatlar çevre dostu bir şekilde yapıldı.

Ev yapımı için HQE standardı

Ev yapımı için HQE standardı

HQE nedir?

Yüksek Çevre Kalitesi (HQE) konsepti, 1996 yılında HQE Derneği tarafından yaratılmıştır. Bu zorunlu bir standart değil, gönüllü bir yaklaşımdır. Prensibi, enerji ve doğal kaynakları korumak için mevcut bina tekniklerini geliştirmek. Rehabilitasyon veya yenileme alanlarında yeni binalar ile ilgilidir.

HQE sertifikası iki bölüme ayrılmıştır:

  • Operasyon yönetim sistemi (SMO): Şantiye için uygun prosedürleri ve öncelikli hedefleri tanımlamak için bir araç.
  • Çevresel Kalitenin Geliştirilmesi (QEB): Çevresel sorunları tanımlamak için kullanılan ortak bir dil. Bu konular 14 HQE hedefinde birlikte gruplanmıştır.

HQE'nin 14 hedefi

HQE Derneği 14 hedef belirlemiştir. Her biri çevresel kaygıya karşılık gelir. Dört alt kategoriye ayrılırlar:

Dış çevre üzerindeki etkileri kontrol etmek için:

YEŞİL BİNA

Hedef 1: Binaların yakın çevre ile uyumlu ilişkisi

Hedef 2: Bütünleşik sistem, süreç ve yapı ürünleri seçimi

Hedef 3: Düşük sorunlu şantiye

ECO-YÖNETİM

Hedef 4: Enerji Yönetimi

Hedef 5: Su Yönetimi

Hedef 6: Atık Yönetimi

Hedef 7: Bakım ve Bakım Yönetimi

Sağlıklı ve konforlu bir iç ortam yaratmak için:

kONFORU

Hedef 8: Higrotermal konfor

Hedef 9: Akustik konfor

Hedef 10: Görsel rahatlık

Hedef 11: Koku konforu

SAĞLIK

Hedef 12: Sıhhi alanların kalitesi

Hedef 13: Hijyenik hava kalitesi

Hedef 14: Sıhhi su kalitesi

HQE sertifikası nasıl alınır?

Bir değerlendirmenin ardından, üç düzeyde bir profil elde ediyoruz:

- Yüksek performans (TP)
- Performans (P)
- Taban (B)

HQE sertifikası alabilmek için, profil 3 hedefte TP, 4 hedefte P ve kalan 7 hedefte B olmalıdır.

RT 2012'nin uygulanmasından bu yana, hedef 4'ün mutlaka P seviyesine ulaşması gerekiyor.


Video Talimatları: