Bu Yazıda:

1950'lerin bir evinin tavanlarını ve sürünen baculalarını (tahta çıtaları ve plakaları) izole etmek istiyorum.Zaman ve uygulama uğruna, baculayı yatırmak ve çifte döşemek istemiyorum. bacula / Placo® arasındaki yalıtım. Yoğuşma tarafı bakula ve zikzak riski yok mu?

Yok Özel yoğunlaşma riskiYalıtım bir buhar. Öte yandan, deney, bakula yerindeki bakımın çerçevenin uygulanmasını zorlaştırdığını ve yavaşlattığını göstermektedir. Yayılan toz sorunu ve bacula'nın çıkarılması sırasında serbest bırakılacak moloz hacminin yanı sıra, "geçmişin temiz bir tabakasını" yapmak ve sağlıklı bir tabandan başlaması için biriktirmek daha kolaydır.

Aynı temada

  • Soru / Cevap
    • Akustik yalıtım ve yoğuşma
    • Placo®'nun arkasında yoğunlaşma sorunu

Bu ilginizi çekebilir


Video Talimatları: