Bu Yazıda:

Kartonu kesiciyle kesin.

  • Metal cetvelin telini takip çizgisi boyunca takip ederek kartonu plakadan kesiciye kesin.

Plaka parçasını çıkarmak için hafifçe kaldırın.

  • Çıkarılacak plak parçasını hafifçe kaldırın ve alçı yola çıkana kadar indirin.

Tarafı bir kesiciyle kesin.

  • Plakayı çevirin ve katlanmış halde tutun.
  • Tarafı bir kesiciyle keserek kesimi sonlandırın.

Manuel testere ile yuvarlak bir kesim yapın.

  • Yuvarlak kesim yapmak için, bir testere veya el testeresi kullanın.


Video Talimatları: