Bu Yazıda:

Şu anda bir kile içinde muhafaza edilmiş açık bir şöminem var. Odun sobası kurmak istiyoruz. Bir montajcının geçişini takiben, çift cidarlı bir kasa takmanın zorunlu olup olmadığını bilmek istiyoruz.

Düzenleme, en azından kanal evin içinde olduğu sürece çift cidarlı muhafaza gerektirmez. Bununla birlikte, çift cidarlı muhafazanın yüzey sıcaklığı çok daha düşüktür. Güvenlik açısından bir varlıktır. Aynı zamanda, ahşap veya bazı yalıtkanlar gibi yanıcı maddelerin yakınlığı durumunda da bir varlıktır (ancak mevcut bir kanalda önceden bulunma ihtimali çok düşüktür), Çeşitli yönetmeliklerde belirtilen güvenlik mesafelerine riayet edin. Önerisini motive etmek için bu çözümü öneren uzmana danışın.

Bu ilginizi çekebilir


Video Talimatları: