Bu Yazıda:

Elektrik paneli: bir sigortayı tanımlamak ve değiştirmek için ipuçları ve açıklamalar.

Bir sigortayı veya devre kesiciyi değiştirin

Sigorta tutucusunu çıkarın

  • Sigorta tutucuyu eğin (veya çekin).
  • Değiştirilmesi gerekirse, sigortayı satış noktasına götürün (farklı boyut ve güçlerde modeller vardır).

Sigorta koymak

  • Bazı sigortalar, elektrik devresindeki bir olay sırasında çıkan renkli bir çip ile donatılmıştır. Söz konusu sigortayı tanımlamak için bir bakış yeterlidir.

Sigortayı test et

  • Pili ve ampulü el fenerinden çıkarın.
  • Akü tırnaklarına, sigortanın bir ucunu ve ampulün tabanını yerleştirin.
  • Temasa geç.
  • Ampul yanarsa sigorta iyi durumdadır.

Devre kesiciyi tekrar yola koy

  • Modern sigortalar devre kesicilerdir.
  • Bir arıza durumunda, sigorta tutucunun kolu indirilir.
  • Yukarı doğru bastırarak, akım geri yüklenir.

uygulama
Bir sigorta sadece bir lambayı yakarken "atlarsa" anormal bir şey olmaz.
Arıza açıklanmıyorsa, bir elektrikçi çağırın


Video Talimatları: