Bu Yazıda:

Ortak mülkiyet kuralları genellikle toprak sahipleri tarafından göz ardı edilir ve özellikle bir çitin bakımı veya yenilenmesi söz konusu olduğunda çatışmaya neden olabilir. Yasa, paylaşılan çitler hakkında ne söylüyor? Sorular ve cevaplar

Teraslı çitler

Teraslı çitler

Bir teraslı çit nedir?

Kavramı teraslı çitve böyle bir durumda mal sahiplerinin hakları ve görevleri yönetmeliklerle belirlenir. Bu, bir çitin olduğu anda teraslanacağını belirler. iki farklı arazide sürüş. Bir duvar veya çit olabilir.

Bir çit teraslı olup olmadığını bilmek nasıl?

Bir çitin bitişik karakteri, genellikle noterlik yasası veya ortak sahipler arasındaki anlaşma gibi bir yazı ile tanımlanır.
Bununla birlikte, bazen mülk çitin her iki tarafında da açıkça kurulmamıştır. Kanun daha sonra, örneğin, Ayrılmanın bir tarafındaki kornişin varlığı gibi, Medeni Kanun'da yer alan bazı özellikleri belirten varsayım vakaları sağlar. Çit özel ise.
Ek olarak, bir mal sahibinin bir çitin sürekli olarak (duruma bağlı olarak 10 ila 30 yıl arasında) ilgilenmesi gerçeği, ortak mülkiyetin tanınmasına yol açabilir.

Eklem çitinin bakımı ve çalışması nasıl düzenlenir?

Burada yine, düzenlemeler ortak bir çitin sahipleri üzerindeki yükümlülükleri belirtmektedir. Herkesin görevi:

  • Yalnızca tamiratın tam bedelini ödeme riskiyle zarar verebilecek herhangi bir harekete neden olmayın;
  • Birlikte devam etmek işin korunması (bakım, yenileme veya yeniden yapılanma) maliyetleri eşit olarak paylaşarak, ortakların daha önce işin türü ve maliyeti konusunda hemfikir oldukları anlaşılmıştır.

Ayrıca, mal sahiplerinden birinin sadece çit tarafında çalışması mümkündür, ancak bunlar kendilerine aittir ve diğerinin ya da tümünün parçasına zarar vermemelidir. Kitabın Ancak, niteliklerine bağlı olarak diğer mal sahibinin anlaşmasını istemek zorundadır.

Bir ortak sahip, bakımını ve bitişiğindeki bir çitin çalışmasını reddederse ne olur?

Bir ortak sahibinin ortak bir çitin maliyetine maruz kalması konusunda anlaşmaya varılması zor olabilir, hatta kategorik bir reddedilmesine bile yol açabilir.
Böyle bir durumda, Kanun bir ortak sahibinin şunları yapmasını sağlar:

  • Haklı bir acil duruma yanıt veriyorlarsa (örneğin bir duvarın düşme riski), tek başınıza çalışın. Ayrıca diğerinin masrafın yarısını ödemesini gerektirebilir;
  • İşi yürütme yetkisi almak için başarısız resmi bildirimden sonra adaleti ele geçirmek;
  • Şartlı olarak, ortak mülkiyet hakkını diğerine devretmek.

Ayrıca okumak için:
Minimum mesafe: mülk limitine ekebilir miyiz?


Video Talimatları: