Bu Yazıda:

Kat mülkiyeti yönetimi, ortak bölümlerin korunması ve binanın bir bütün olarak korunması için birçok maliyet içermektedir. Kaçınılmaz olarak, maddi kaygılar olması durumunda işler karmaşıklaşıyor...

Ortak mülkiyet ve para sorunu: ödenmemiş faturalar

Kat mülkiyetteki para sorunlarının temel nedeni ödenmemiş ücretlerdir. Tüm ortak sahiplerin, farklıları kapsayacak şekilde paylarına oranla geçici bütçeye katkıda bulunmaları gerekmektedir. binanın bakımına ilişkin harcamalar. Masraflar binanın bakımı, korunması, uzmanlık ve teknik teşhisi unutmadan ortak ekipmanla ilgilidir.

Ödenmemiş oranı arasında iken kat mülkiyeti "finansal zorlukta" denir % 15 ve% 25 Kınamak büyüklüğüne bağlı olarak.

Yapının başarısızlığı veya tehlike durumu

Büyük bir ödeme yapılmaması durumunda, ortak bina için üstlenilemeyecek eserler nedeniyle ilgili bina (lar) tehlike altındadır. Bina artık yürürlükte olan standartlara uymadığından, bölge sakinleri için tehlike riski vardır. Orada yaşayan insanların ötesinde, binanın kendisi tehlikede.

En aşırı durumlarda, eksiklik durumu ilan edilebilir. Bu durumda, finansal zorluklar mütevelli veya yöneticinin binayı korumak ve sakinlerin güvenliğini sağlamak için çeşitli temel işleri yapamayacağı şekildedir. Dairenin durumu gerçekten tehlikeye düşerse, binanın kamulaştırılmasından korkmak.

Ortak mülkiyet ve para problemi: alınacak kararlar

Ödenmemiş faturaların tutarı ödenecek giderlerin dörtte birine eşit olduğundan, mütevelli derhal bunları sendika meclisine bildirmelidir. Her üye, ödenmemiş faturaların durumunu bilmelidir. Mütevelli Heyeti, özel bir temsilci atayacak olan Tribunal de Grande Örneğini (TGI) ele geçirmek için hesapların kapatılmasından bir ay sonradır. İkincisinin rolü, finansal sorunları analiz etmek, ilgili binanın / binaların durumunu kontrol etmek ve müzakere ya da arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmaktır. Kat mülkiyeti finansmanında dengeyi geri getirecek teklifler sunmak da onun sorumluluğundadır.

Son olarak, eğer finansal denge çok istikrarsız ise ve / veya binayı tehlikeye sokma tehlikesi varsa, tribuna sevk edildikten sonra bir yedekleme planı kat mülkiyeti kurulabilirl mütevelli, ortak sahipler veya savcı tarafından. Geçici bir yönetici daha sonra ortak girişim tüm yönetimine hak kazanacak şekilde durumu düzeltmek ve gerekli adımları atın.


Video Talimatları: